wat ons drijft

De afgelopen jaren zien we een prachtige groei in materialen en methodes in het KUNST- en CULTUURONDERWIJS. We hebben in Nederland een culturele HUMUSLAAG om trots op te zijn. TOONZETTERS willen deze bestaande humuslaag verrijken, verdiepen en verbreden door kennis en ervaring met elkaar te delen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en natuurlijk met veel krachtig CREATIEF lesmateriaal.

We willen het werkveld UITDAGEN kritisch te kijken naar (bestaand) lesmateriaal en een frisse blik te werpen op culturele vraagstukken. TOONZETTERS nemen deze zaken onder de loep, zetten ze op z’n kop en prikkelen je om verder te kijken.

TOONZETTERS zijn bruggenbouwers tussen vakdocenten, makers, het onderwijs en culturele instellingen met als hoogste doel kinderen uit te dagen de wereld om zich heen te onderzoeken en te bevragen.