DOELAB

makersspace Gorinchem in opdracht van Huis van Inspiratie

Aanleiding
Het Huis van Inspiratie is een samenwerkingsverband tussen verschillende culturele partners in Gorinchem. Vanuit dit samenwerkingsverband bestaat er de wens om samen cultuureducatieve activiteiten te ontwikkelen waar verschillende doelgroepen (scholen, kinderen, kinderen mét ouders en jongeren) gebruik van kunnen maken.

ROL TOONZETTERS

DOELAB

Het Huis van Inspiratie heeft aan Toonzetters gevraagd om vanuit hun expertise met cross-over programma’s mee te denken over hoe dit een concrete vorm kan krijgen. In een conceptprojectplan is deze vraag door Toonzetters uitgewerkt.

Toonzetters bij dit project:
Ninya de Wever en Iris Steiner.

Een greep uit het conceptplan van TOONZETTERS….
‘Soms vind je DOELAB op een basisschool in Gorinchem en dan weer in de

DOELAB -ruimte in de bibliotheek. Kinderen kunnen samen met hun ouders aan de slag of krijgen een les uit de DOELAB -leskist op hun eigen school. En wat je grote zus op school leerde, kan jij samen met je papa of mama ook komen uitproberen tijdens het wekelijkse DOELAB ontdekcafé op zaterdag. Natuurlijk is er iedere keer weer die geweldige DOELAB-opening met voor deze editie misschien wel de stadsdichter als speciale gast.
DOELAB kent vele gedaantes, is DYNAMISCH en altijd VERRASSEND. Het is een samenwerkingsproject dat partners uit het culturele leven in Gorinchem en de jeugd met elkaar VERBINDT.’

DOELAB is een uitvoeringsprogramma van het Huis Van Inspiratie voor kinderen van 0 – 18 jaar en is zowel een FYSIEKE RUIMTE als een PROGRAMMERING van culturele- en techniekactiviteiten. De verschillende partners van het Huis van Inspiratie werken samen om een uniek DOELAB programma te ontwerpen. Door deze krachtenbundeling wordt de culturele aanbod rijker en wordt de educatieve infrastructuur beter en efficiënter ingericht.
De DOELAB programmering sluit aan bij de THEMA’S van het Huis van Inspiratie en is daarmee een uitbreiding, verdieping en verbreding op het huidige programma van de verschillende partners uit culturele veld in en om Gorinchem.